Instructeur

 Sigung Vito CARLUCCI

5eme Dan - 5eme DUAN ICKKF - 6eme Dan Cikamt

Pratique les arts martiaux depuis 43 ans

Représentant Officiel du Shin Gi Taï Kempo France

 

DIPLOMES

Carlucci 5th dan   Vito dif ffk

Dif vito carlucciCarlucci vito bifiCarlucci vito self defense modifCarlucci vito karate modif2Ickkf carlucci vito 5eme dan 2014 Bko diplome 5eme dan carlucci vito 2014